Gởi liên hệ đến Hoàng Thông Motel

Mọi đóng góp của Quý Khách là góp phần hoàn thiện dịch vụ tại Hoàng Thông Motel. Chúng tôi hy vọng sẽ mang đến dịch vụ nhà nghỉ, hướng dẫn viên, dịch vụ nấu ăn…tốt nhất đến với du khách. Hãy gởi thông tin phản hồi đến chúng tôi.

Địa chỉ

NHÀ NGHỈ HOÀNG THÔNG
Bến Đình, Thôn Đông, An Vĩnh, Lý Sơn
P: 0974577114
E: nhanghihoangthong@gmail.com
W: www.hoangthongmotel.com